Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro

Vi skal høre fra en del av det som blir kalt "Jesu yppersteprestlige bønn". Johnny Vågen tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 17.

Show Notes

Vi skal høre fra en del av det som blir kalt "Jesu yppersteprestlige bønn". Johnny Vågen tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 17. 

What is Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro?

Din kristne radiokanal