Opplysningen 99,3

Flere store navn står i The Wall Street Journal sine artikler om Epsteins hemmelige kalender, vår reporter Lise Benus forklarer hva som kommer til syne.

Reporter: Lise Benus
Musikk: Blue.Sessions

What is Opplysningen 99,3?

Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.