Kristent Fellesskap Trondheim

Andre bibeltime med temaet den nye pakt. Håvard Kjøllesdal underviser ut fra det Jesus deler med disiplene sine i forbindelse med paktsmåltidet på skjærtorsdag.

What is Kristent Fellesskap Trondheim?

Podcaster med bibelundervisning og opptak fra forkynnelse i menighetens samlinger