17-målspodden

Hilde Lorentzen er manager bærekraft i PwC og er gjest i denne episoden. 

Vi snakker om hvordan EUs bærekraftsdirektiv er på vei og veldig snart fordrer mer kompetanse i næringslivet. Vi snakker en del om hvordan bedrifter på tvers av bransjer har tatt opp i seg bærekrafttematikken de siste årene. Og så går vi litt i dybden på Klimaindeks Vest, rapporten som nok er kjent for mange og som tegner et bilde av hvordan de største selskapene på Vestlandet leverer på bærekraft når man måler dem på offentlige informasjoner.

Se Klimaindeks Vest for 2022: https://www.pwc.no/no/pwc-aktuelt/klimaindeks-vest.html

 

Lorentzen har gjort rask karriere i PwC etter at hun var ferdig utdannet siviløkonom ved NHH for ca 5 år siden. I dag er hun manager bærekraft og har vært med i prosessen med Klimaindeks Vest helt fra starten.

Creators & Guests

Host
Siri Smith
Siri works as Climate and Sustainability Coordinator at Western Norway University of Applied Sciences
Producer
Kjartan Lerøy Grønhaug
Kjartan works as technician at Medielab at Høgskulen på Vestlandet and produces the good sound when we make the episodes in studio.

What is 17-målspodden?

Hva kan bærekraftig utvikling - eller bærekraft - handle om? De 17 bærekraftsmålene spenner bredt. Det handler om klima og miljø, men det handler også om helse, om anstendig arbeid, om likestilling og om bærekraftige lokalsamfunn - for å nevne noe. Med 17-målspodden er målet å gjøre bærekraft-tematikken mer forståelig, samtidig som kompleksiteten ikke skal forenkles.
Programvertene Siri og Knut ønsker å skape både refleksjoner og ny innsikt.

Du inviteres til å gi innspill og tilbakemeldinger til knut.vindenes@hvl.no.