Botanitopya

18. yüzyılın doğa bilimcilerinden Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon'u konuşuyoruz. Doğa tarihi, biyoloji, jeoloji ve diğer bilim dallarına dair Histoire Naturelle kitabındaki fikirleri, Lamarck'ı da ve Darwin'i de etkilemişti. 

What is Botanitopya?

Sesli Doğa Tarihi Müzesi (Hazırlayan ve sunan: Benan Kapucu)