Näravårdpodden - en podcast från SKR

I det här avsnittet kopplar vi ihop omställningen till Nära vård med ekonomifrågor tillsammans med Annika Wallenskog chefsekonom SKR, och Dag Norén, Governo. Lisbeth Löpare Johansson leder samtalet som handlar om vikten av tillit, samtal och samverkan där ekonomifrågor, kring budget och ersättningssystem, är viktiga. Ekonomiarbetet behöver också utvecklas och nya modeller testas för att inte sätta upp hinder för att vi tar gemensamt ansvar för individens behov.

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.