Livsmestring

Ver nøye med korleis du tenkjer, for livet ditt formes av tankane. Slik står det i ein bibeloversettelse av Ordsp 4,23. Det ER ikkej ubetydelig kva vi tenkjer. Vi kan fornye sinnet vårt, seier sjelesørger og underviser Kjell Aanensen. Han samtalar med anne Birigtte Lillebø Bøe i denne serien.

What is Livsmestring?

Serien «Livsmestring» handler om det å leve sammen. Det være seg i par, i familie og med venner. Kjell Aanensen er en erfaren diakon, kursholder og samtalepartner som i årtier har jobbet med emnene som vi tar opp i denne serien. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med han og han deler av sin kunnskap og erfaring.