מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, הסיפור מימי התלמוד על מריבה בעניני נמוסין והליכות שפרצה בירושלים בתקופת המרד. בפרק זה ידונו ירון לונדון ופרופ' יונתן פרייס על היחסים בין היהודים בתקופת חורבן בית המקדש השני.

Show Notes

על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, הסיפור מימי התלמוד על מריבה בעניני נמוסין והליכות שפרצה בירושלים בתקופת המרד. בפרק זה ידונו ירון לונדון ופרופ' יונתן פרייס על היחסים בין היהודים בתקופת חורבן בית המקדש השני.
ירון לונדון בראיון עם פרופ' יונתן פרייס, מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, מומחה לתולדות יוון-רומא וכתביו של יוספוס פלביוס

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון