Ghesseha | پادکست قصه‌ها

بعد از چند لحظه حضرت عبدالبهاء از نگهبان موزه پرسیدند: «نظر شما چیست؟ آیا دنیای روحانی را ترجیح نمی‌دهید؟»

Show Notes

بعد از چند لحظه حضرت عبدالبهاء از نگهبان موزه پرسیدند: «نظر شما چیست؟ آیا دنیای روحانی را ترجیح نمی‌دهید؟»

What is Ghesseha | پادکست قصه‌ها?

قصه‌ها به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء توسط پارسا فنائیان تهیه شده. در این برنامه، باربد روحانی و مهران ایمانی برای ما قصه‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء را تعریف می‌کنند تا ما بیش‌تر با زندگی آن حضرت آشنا بشیم