BluPodden

I denne episoden får du høyre om barn sin medverknad i naturbarnehagen. Episoden er basert på artikkelen «Nature kindergartens: a space for children’s participation» og handlar om barn og personale i 6 naturbarnehagar si erfaring med dette tema. Medvirkende i podcasten og forfattarar av artikkelen er høgskulelektor Hilde Alme og førsteamanuensis Monika A. Reime.

Show Notes

https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/bitstream/handle/11250/2826994/Alme.pdf?sequence=2

What is BluPodden?

Kvardagsliv i barnehagen. Produsert av Høgskulen på Vestlandet