Ministrantpodden

Denne episoden er på engelsk/ this episode is in english

I denne episoden snakker jeg med p.Anthony, kapellan i Mariakirken menighet Stabekk. Vi snakker blant annet om kall, ministrering og mye mer!

In this episode I am talking with fr.Anthony SVD Chaplain in the parish of Our Lady Church in Stabekk. We talk about subjects such as the call, altar serving and many other topics!

What is Ministrantpodden?

Ministrantpodden skal gjennom spontane samtaler mellom hverandre. Finner man ut av flere ulike aspekter og symbolikk av hva ministrering er. At alt man gjør i messen og de ulike liturgiene har en hensikt og symboliserer noe viktig. Poenget er ikke nødvendigvis et foredrag men at man finner ut av nye ting man kan bli interessert i og får en dypere forståelse.