Flow Akatemia

Tällä kertaa studioon kanssamme istahti yksi Suomen kokeneimmista johtajuuden ja valmentamisen kouluttajista, Dan Soback. Tämän monipuolisen ja syvälle sukeltavan keskustelun aikana pohdittiin mm. mitä ovat valmentavan johtamisen käytännölliset peruspilarit, miksi ympäristön ymmärtäminen ja tilannetajuisuus ovat välttämättömiä oikeanlaisen johtamistyylin löytämisen kannalta, miten erilaiset tiedostamattomat odotusarvot luovat kitkaa sekä mihin suuntaan meidän olisi kehityttävä vastataksemme muuttuvan maailman haasteisiin. Sukellamme loppupuolella myös syvälle todellisuutta mallintaviin triadirakenteisiin ja kieleen, eli tässä podcastissa on toden teolla tarjolla niin kirkasta jäsennystä ja konkretiaa kuin sakeampaakin pohdintaa.
Jakson sivut: https://www.flow-akatemia.fi/podcast/dan-soback-mita-on-valmentava-johtajuus
Jakso Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=RX1F6bLtjkE

Show notes: [02:30] Mitä Dan Soback tekee? [07:00] Tilannetajun ja voiman merkitys työelämässä [19:40] Erilaiset tanssit työyhteisöissä, keskustelukulttuurin ja kohtaamisen merkityksestä [50:00] Itsensä johtamista
[66:00] Kolme arkkityypillistä johtajuuden suuntaa[78:00] Siirtymä post-modernismista integraaliseen kehitystasoon.[90:00] Miten kolme roolia voidaan käytännössä toteuttaa?[100:00] Triadirakenteista[122:00] Mihin maailma on menossa?

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.