Skumma Kultur

Har du også en litt tøff mandag? Råklin deg inn i uka med oss mens du hører om Talibans bannlysning av TikTok, Sigurds FOMO-forbannelse og UNDERGRUNNs taktiske beef!
Sendeteam: Ingeborg, Sigurd, Kristin og Chris.

What is Skumma Kultur?

I over 30 år har skumma kultur strømmet ut av radioapparater rundt omkring i Oslo. I takt med tiden har programmet endret seg og variert mye, men temaet har alltid vært det samme: Kultur, i ordets bredeste forstand.

Hver hverdag fra 9 til 10 hjelper vi deg å navigere i kulturjungelen. Om det så handler om musikk, kunst, litteratur, dans, teater eller alle slags andre former for høy- og lavkultur. I en time hver mandag til fredag tar vi deg med ned veier du ikke visste fantes, dunkle gater du ikke tør å gå ned alene og stier du trodde var gjengrodd og bortglemt.