Flow Akatemia

Tällä kertaa luvassa 2. jakso organisaatiopsykologi, insinööri ja valmentaja Ari-Pekka Skarpin kanssa. Tässä jaksossa siirrytään tietoisuustaidoista organisaatioiden maailmaan ja siihen kuinka niiden parissa voidaan edistää virtausta. Keskustelussa käsitellään tietoisuustaitojen merkitystä työelämässä, sosiaalista minuutta, johtamisen taustalla olevia ajatusmalleja, työntekijän autonomiaa, tietotyön keskeisimpiä haasteita sekä millaisia vastalääkkeitä niille voidaan kehittää. Keskeinen keskustelua läpileikkaava teema on vuorovaikutus ja sen kompleksisuuden ymmärtäminen. Pohdintaa luvassa myös ulkoa omaksuttujen metodien haasteista, reduktionistisen logiikan puutteista sekä rajojen luomista mahdollisuuksista. Jakson sivut: www.flow-akatemia.fi/podcast/ari-pekka-skarp-organisaatiot-ja-flow
Show notes: [01:00] Tietoisuustaitojen merkitys työelämässä [08:20] Miten organisaatiot toteuttavat tietoisuustaitohankkeita. Minän ylittäminen ja parempi ongelmanratkaisu. [20:00] Sosiaalinen minuus ja Yleistetty toinen [36:00] Jäykän minä-kokemuksen avaaminen ja suhde organisaation rakenteisiin[43:00] Johtamisen kausaliteettioletuksia. Luottamuksesta, vapaudesta, itseohjautuvuudesta ja toimijuudesta [60:00] Tietotyön kolme päähaastetta ja niiden vastalääkkeet [72:30] Organisaation lepo- ja virtauskitkat [83:00] Menetelmällisen lähestymistavan ongelmista. Prespriktiivinen ja deskriptiivinen lähestymistapa. Paikallisen vuorovaikutuksen merkitys [104:00] Johtamisesta pienimmän vastuksen kautta

Intron biitti: https://soundcloud.com/l-ba

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.