Friedspodden

I detta avsnitt tar jag upp temat lycka och använder två källor som har influerat mig mycket de senaste åren, nämligen Bhagavad Gita och evangelierna från nya testamentet. På grund av att evangelierna inte har isolerade verser om lycka utan att Jesus tar in allt i större sammanhang så reciterar jag ur ett papper ett tal som en pastor höll angående lycka ur evangeliernas perspektiv och citerar ett kapitel från boken Profeten av Khalil Gibran. Med mig som assistent har jag Emma som vanligt, väl lyssnat /mhh David Friedshobbit

What is Friedspodden ?

En serie som förhoppningsvis bidrar till att kultivera den inre friden. I detta avsnitt så undersöks ett utforsknings-verktyg kallat Urkalendern - ett verktyg där man talar i cirklar i några rundor med syfte att gå från idé till verklighet, att hjälpa varandra förverkliga sina egna samt andras drömmar istället för att konkurrera ut varandra.