Сайтаджии

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

Освен темите в заглавието, има бързи включвания за най-разнообразни теми като: как програмист прави над $100k/година от GitHub спонсори; инструмент за създаване на блог; за тунел към локалната среда с ngrok; за event driven PHP с ReactPHP и Long Polling; за новия мейл клиент (и сървър) Hey и Basecam като цяло; за Laracon и Laracon Online; както и много важните за нас TFA

Show Notes

https://xdebug.org/
https://twitter.com/derickr/status/1274134192155131905
https://www.youtube.com/watch?v=iloCjuqMdKU
https://calebporzio.com/i-just-hit-dollar-100000yr-on-github-sponsors-heres-how-i-did-it
https://tighten.co/
https://onramp.dev/en
https://jigsaw.tighten.co/
https://grazsolkov.me/
https://ngrok.com/
https://beyondco.de/docs/expose/introduction
https://www.pubnub.com/
https://reactphp.org/
https://stackoverflow.com/questions/18099798/polling-vs-long-polling
https://beyondco.de/video-courses/learning-reactphp
https://stripe.com/docs/payments/accept-a-payment
https://martinfowler.com/bliki/GivenWhenThen.html
https://hey.com/
https://basecamp.com/books/calm
https://laracon.net/
https://www.reddit.com/r/spacex/comments/gxb7j1/we_are_the_spacex_software_team_ask_us_anything/

What is Сайтаджии?

PHP сайтаджии се правят на програмисти