Hälso- och sjukvårdspodden

This episode will focus on the Danish health and e-health system today and in the future. We discuss with Claus Duedal Pedersen from Sundhed.dk regarding AI, reliabilty of data, the size of hospitals, empowered patients, unequality and a lot more! 

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.