Kulturen med Dagens ETC

Kristin McMillen och Clara Lee Lundberg pratar om nya kroppsideal: Short king spring och size zeros comeback.
Dessutom har de läst "10 skäl att älska Freud" och frågar sig om neurovetenskapen och psykoanalysen verkligen är varandras motsatser.

Show Notes

Kristin McMillen och Clara Lee Lundberg pratar om nya kroppsideal: Short king spring och size zeros comeback.
Dessutom har de läst "10 skäl att älska Freud" och frågar sig om neurovetenskapen och psykoanalysen verkligen är varandras motsatser.

What is Kulturen med Dagens ETC?

Dagens ETC presenterar böckerna och kulturen som sticker ut.