Bærekraft i bygg og by

Vann og avløpsnettet er et av de mest kritiske delene av infrastrukturen som sikrer liv og helse. Det er til og med viet et eget mål blant FNs bærekraftsmål. Hvordan står det til med vann og avløpsnettet vårt? Jeg har snakket med høgskolelektor Irene Holvik Johnsen ved HVL.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.