אמונה בעידן הספק

בפרק זה נשוחח על הדרך שבה מכוננת אמונתנו את המציאות שבה אנו חיים

Show Notes

שיחה זו עוסקת בהרחבה באופן שבו אמונה מכוננת מציאות, תוך עיון בדוגמה המפחידה ומאלפת כאחד של צייד המכשפות באירופה: רדיפתן של נשים בגין אמונה כוזבת בעליל שכל אירופה היתה שותפה לה. המשך השיחה עומד על עלייתו של המדע מתוך העולם הדתי של הלותרניות, על הקשר בין הסברים מדעיים להסברים מגיים אוקולטיסטים ועל עלייתה של חשיבה חילונית מובהקת והדגש הגובר על עולמו של היחיד

ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005