17-målspodden

I denne episoden får Knut et spennende innblikk i hvordan Deloitte bruker ulike typer spisskompetanse på tvers av landegrensene i sin store internasjonale organisasjon, for det er samtale med de erfarne partner og advokat Cecilie Koch Hatlebrekke og partner og revisor Jill Osa-Svanberg. De deler blant annet perspektiver knyttet til hvor viktig den doble vesentlighetsanalysen som kommer med bærekraftsdirektivet (CSRD) er.

Vi snakker om hvordan flere og flere bedrifter forstår hvordan de kan gå fra å være overveldet av det brede bærekraftsbegrepet til å skape retning og momentum. Vi snakker også om hvordan Deloitte bruker ressurser på å fortløpende følge utviklingen av EUs lovverk og hvordan dette treffer norsk næringsliv og forvaltning, og hvordan unge, kloke hoder trengs for å skape ekte bærekraft. 

 

Creators & Guests

Producer
Kjartan Lerøy Grønhaug
Kjartan works as technician at Medielab at Høgskulen på Vestlandet and produces the good sound when we make the episodes in studio.

What is 17-målspodden?

Hva kan bærekraftig utvikling - eller bærekraft - handle om? De 17 bærekraftsmålene spenner bredt. Det handler om klima og miljø, men det handler også om helse, om anstendig arbeid, om likestilling og om bærekraftige lokalsamfunn - for å nevne noe. Med 17-målspodden er målet å gjøre bærekraft-tematikken mer forståelig, samtidig som kompleksiteten ikke skal forenkles.
Programvertene Siri og Knut ønsker å skape både refleksjoner og ny innsikt.

Du inviteres til å gi innspill og tilbakemeldinger til knut.vindenes@hvl.no.