מדברים על בושה בלי בושה

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

אמביציה והרצון לנצח הופכים אותנו ליצורים לא אנושיים אם בדרך דהרנו מעליה ודרסנו את הבושה.
אתם בדרך כלל שומעים אותי אומרת שהבושה והמה יגידו מעכבים את ההתפתחות שלנו, חוסמים אותנו מלהצליח, מלהיות חופשיים ומאושרים, זה נכון, אבל לוותר עליה לחלוטין זה אסון ומעבר לזה, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה בקרבתו שאין לו בושה לגמרי.

Show Notes

אמביציה והרצון לנצח הופכים אותנו ליצורים לא אנושיים אם בדרך דהרנו מעליה ודרסנו את הבושה.

אתם בדרך כלל שומעים אותי אומרת שהבושה והמה יגידו מעכבים את ההתפתחות שלנו, חוסמים אותנו מלהצליח, מלהיות חופשיים ומאושרים, זה נכון, אבל לוותר עליה לחלוטין זה אסון ומעבר לזה, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה בקרבתו שאין לו בושה לגמרי.

What is מדברים על בושה בלי בושה?

! מדברים על בושה בלי בושה
בושה היא רגש עתיק שמפעיל את כולנו.
אדם וחווה גורשו מגן העדן בבושת פנים, מהלכים פוליטיים והיסטוריים גדולים התחוללו בגללה וכולנו מכירים היטב את החשש מ-מה יגידו
סיגל אביטן היא סופרת, אסטרטגית בכירים ומחברת רב המכר "חשומה", חוקרת
ומרצה על השפעת הבושה בעת קבלת החלטות.