Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin?

İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan “Milas-İkizköy ve Akbelen Ormanında Arkeolojik Kazılarda Yok edilen Kültürel Miras” başlıklı raporun bulgularını ve sonuçlarını konuğumuz Levent Büyükbozkırlı ile konuşuyoruz. Raporun ortaya koyduğu sorular ve tespitleri çarpıcı; genişletilmek istenen kömür sahalarındaki arkeolojik çalışmaların kapsamının 'mirasın tespiti, belgelenmesi ve kaldırılması ya da en iyi ihtimalle başka bir alana taşınmasıyla sınırlı olduğu' söylenmekte; böylelikle kömür operasyonlarının önü de açılmış olmakta.

What is Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin??

Türkiye’de kültürel mirasın algılanış biçimleri, koruma anlayışı ve korumaya ilişkin uygulamalar, politikalar. (Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Burçin Altınsay)