Hälso- och sjukvårdspodden

Med lång erfarenhet från såväl offentlig som privat vård för vi ett samtal som rör sig kring allt från sammanslagningar av stora sjukhus, upphandlingar av hela regioner, varför Frankrike är landet man vill bli sjuk i och mycket mycket annat.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.