Podcast Sefid | پادکست سفید

عدالت واژه‌ آشناییه، ما اغلب در زندگی‌مون با بی‌عدالتی مواجه می‌شیم؟ اما آیا خودمون هم عادل هستیم؟ یا عدالت فقط باید توسط دولت‌مردان رعایت بشه؟

What is Podcast Sefid | پادکست سفید?

بشر از نظر مادی رشد زیادی داشته و سرعت پیشرفت تکنولوژی حیرت انگیزه. انسان‌ها به عمق دریا‌ها و کرات و سیاره‌های دیگه پی بردن. اما با وجود منابع غنی طبیعی و ثروتی که در دسترس بشر هست و با وجود دستاورد‌های مختلف علمی هنوز بین انسان‌ها تفاوت طبقاتی فاحش دیده میشه. هنوز جنگ و ظلم وجود داره. با وجود انجام فعالیت‌های خیریه و بشر دوستانه از سمت برخی از ثروتمندان هنوز هم شاهد بی‌عدالتی و فقر مفرط هستیم. در مقابل چنین تلاش‌هایی که توسط دولت‌ها یا ثروتمندان انجام شده، عده ای در نقاط مختلف جهان با انجام دادن فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه‌ی محلی و جامعه اطرافشان موفق به تحول عظیمی در منطقه‌ی جغرافیایی خود شدن. تحولی که این بار از پایین به بالا اتفاق افتاده و از گروهی از افراد جامعه شروع شده. در این پادکست در مورد بینش دگرگون کننده‌ی این جوامع صحبت خواهیم کرد و داستان‌هایی را در قالب نمایش از نحوه‌ی شروع تحول اجتماعی این جوامع می‌شنویم.