In Roozha Be Yade To | پادکست این روزها به یاد تو

در این روز تاریخی، یادی می‌کنیم از بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده ایرانی که با دلی شکسته و جسمی رنج‌دیده، نابهنگام پرنده روحش پر کشید و از قفس این جهان فانی آزاد شد.

Show Notes

در این روز تاریخی، یادی می‌کنیم از بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده ایرانی که با دلی شکسته و جسمی رنج‌دیده، نابهنگام پرنده روحش پر کشید و از قفس این جهان فانی آزاد شد.

What is In Roozha Be Yade To | پادکست این روزها به یاد تو?

این روزها به یاد تو، یادی است از قربانیان دگر اندیشی و زندانیان ایرانزمین، مردان و زنان و کودکانی که برای احقاق حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی خود و همۀ انسانها تلاش و فداکاری میکنند. این روزها به یاد تو، هر دو هفته یکبار، روزهای دوشنبه از صدای رادیو پیام دوست پخش میشود و نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.