Ukens samtale

I Ukens samtale svarer p. Arne Marco på spørsmål om Adam og Eva fra en lytter. 
 
Fikk treet som gir kunnskap om godt og ondt navnet sitt fra noe i selve frukten, eller fra det som skjedde med Adam og Eva hvis de spiste av den?
Hva er livets tre?
Var synden å ta frukten eller spise den?
Hvis Gud visste at Adam og Eva ville spise av treet, hvorfor satte Han det i hagen?
Var Adam og Eva uvitende om ondskap før de spiste av treet?
Hva betyr det at "de så at de var nakne"? 

 
"Ukens samtale" er et ukentlig magasin ledet av Pål Johannes Nes om små og store ting i Kirken.
 
Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Creators & Guests

Host
Pål Johannes Nes
Pål Johannes ble tatt opp i kirkens fulle felleskap i 2013. Han leder programmet «Ukens samtale» sammen med sin faste makker p. Arne Marco. Pål Johannes kommer gjerne til din menighet for å snakke om misjon og evangelisering, særlig knyttet til Misjon2030.no og medieprosjektet EWTN Norge. Pål Johannes Nes er medlem av Norsk redaktørforening.
Host
P. Arne Marco Kirsebom
P. Arne Marco er geistlig rådgiver for EWTN Norge, kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022.P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon. Du kan også følge Evangelieforklaringer med pater Arne Marco på nettstedet www.evangelieforklaringer.no. P. Arne Marco er også fast med i programmet “Ukens samtale” som du finner på våre nettsider og på www.ukenssamtale.no.gså fast med i programmet “Ukens samtale” som du finner på våre nettsider og på www.ukenssamtale.no.

What is Ukens samtale?

Velkommen til “Ukens Samtale”, en ukentlig aktualitetspodkast som utforsker og diskuterer en rekke temaer relatert til den katolske kirken både i Norge og internasjonalt.

Pål Johannes Nes leder prodkasten sammen med hans faste makker p. Arne Marco Kirsebom. Episodene inneholder ofte spennende gjester og tar sikte på å dykke dypt inn i aktuelle hendelser og gi en klar og forståelig forklaring på komplekse temaer. Våre gjester, som spenner fra lokale eksperter til internasjonale stemmer, bidrar med unike perspektiver som beriker samtalen.

“Ukens Samtale” er podkast fra EWTN Norge, der vi streber etter å gi lytterne våre et balansert og dyptgående blikk på katolsk tro og liv. Bli med oss hver uke for å utvide din forståelse og engasjement i den katolske kirkes rike og mangfoldige verden.