Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز

تو این قسمت، من و ویززز با یک کلمه‌ جدید آشنا شدیم، نقالی. ما فهمیدیم که نقال‌ها، قصه‌گوهایی هستند که برای مردم قصه های پهلوانان و به خصوص، شاهنامه رو تعریف می‌کردند. ویززز به این نتیجه رسید که شاهنامه هم به حفظ زبان فارسی کمک کرد، هم در مورد این که باید در زندگی خوب و درست رفتار کرد، به مردم یاد داد. تازه به صدای نقال‌ها هم گوش دادیم.

Show Notes

تو این قسمت، من و ویززز با یک کلمه‌ جدید آشنا شدیم، نقالی. ما فهمیدیم که نقال‌ها، قصه‌گوهایی هستند که برای مردم قصه های پهلوانان و به خصوص، شاهنامه رو تعریف می‌کردند. ویززز به این نتیجه رسید که شاهنامه هم به حفظ زبان فارسی کمک کرد، هم در مورد این که باید در زندگی خوب و درست رفتار کرد، به مردم یاد داد. تازه به صدای نقال‌ها هم گوش دادیم.

What is Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز?

سلام بچّه‌ها
من سپیدار هستم. این برنامه‌ی ماست. من، مامانم و دوست جدیدم، ویززز. هفته ای یک بار، پنج شنبه ها، از خودمون، زندگی‌مون و فکر‌ها‌مون براتون تعریف می‌کنیم. من و مامانم و ویززز عاشق این هستیم که شماها باهامون در ارتباط باشید. چرا؟ چون این‌طوری می‌تونیم با هم دوست بشیم و چی بهتر از پیدا کردن دوستان جدید؟!