Ghesseha | پادکست قصه‌ها

دو نفر از بهائیان یعنی جناب دکتر یونس خان و جناب حاج میرزا حیدرعلی وقتی می‌فهمن یک معمار در شهر هست با هم مشورت میکنن و قرار میذارن که از استاد آقابالای معمار بخوان یک حموم در خونه‌ حضرت عبدالبهاء بسازه.

Show Notes

دو نفر از بهائیان یعنی جناب دکتر یونس خان و جناب حاج میرزا حیدرعلی وقتی می‌فهمن یک معمار در شهر هست با هم مشورت میکنن و قرار میذارن که از استاد آقابالای معمار بخوان یک حموم در خونه‌ حضرت عبدالبهاء بسازه.

What is Ghesseha | پادکست قصه‌ها?

قصه‌ها به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء توسط پارسا فنائیان تهیه شده. در این برنامه، باربد روحانی و مهران ایمانی برای ما قصه‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء را تعریف می‌کنند تا ما بیش‌تر با زندگی آن حضرت آشنا بشیم