St Rita Radio

Preken fra høytid for Herrens bebudelse ved biskop Erik Varden

Show Notes

Preken fra høytid for Herrens bebudelse ved biskop Erik Varden


What is St Rita Radio?

Bønn, katekese og messe på norsk.
Du finner oss på www.stritaradio.no