پادکست نوروز ۱۳۹۸ : ۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید

خاطره‌ی امتحان هندسه

What is پادکست نوروز ۱۳۹۸ : ۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید?

در این برنامه که به مناسبت ایام نوروز تهیه شده در قالب ۱۳ برنامه طنز گونه٬ نعیم پارسی پور جوان ۱۷ ساله از اتفاقاتی که در سال گذشته برایش اتفاق افتاده می‌گوید و درس‌هایی که از این اتفاقات می گیرد و قول هایی که برای سال آینده به خودش می‌دهد.