Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge

Preken Jomfru Marias opptagelse i himmelen ved sogneprest p. Egil  i St Olav domkirke.
Tidligere prekener finner du her: https://www.stritaradio.no/blog/categories/preken

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Show Notes

Preken Jomfru Marias opptagelse i himmelen ved sogneprest p. Egil  i St Olav domkirke.

Tidligere prekener finner du her: https://www.stritaradio.no/blog/categories/preken


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


What is Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge?

En podkast fra EWTN Norge. Her finner du prekener, tidebønner og alle podkaster fra EWTN Norge og St Rita Radio. Følg oss på nettsiden www.ewtn.no eller www.katolskpodkast.no.