Kristent Fellesskap Trondheim

Håvard Kjøllesdal underviser om hvordan vi bygger Guds hus med det Gud gir oss.

What is Kristent Fellesskap Trondheim?

Podcaster med bibelundervisning og opptak fra forkynnelse i menighetens samlinger