Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro

-Disippelen Tomas gir uttrykk for det vi mange ganger føler og tenker når det gjelder tro og tvil, sier Arne Sørås. Han tar oss med til søndagens bibeltekst om tro og tvil fra Johannes evangeliet kapittel 20, 24-31.

Show Notes

-Disippelen Tomas gir uttrykk for det vi mange ganger føler og tenker når det gjelder tro og tvil, sier Arne Sørås. Han tar oss med til søndagens bibeltekst om tro og tvil fra Johannes evangeliet kapittel 20, 24-31. 

What is Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro?

Din kristne radiokanal