Hälso- och sjukvårdspodden

Från tomma lokaler på Vårdanalys till tomma lokaler på Vårdanalys - den kloke Joakim Ramsberg bjuder på många tankar och perspektiv runt hälsoekonomi, styrning, livet, framtiden och samtiden.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.