Kristent Fellesskap Trondheim

Av Charlene Trohjell
KF Trondheim, 24. mars 2019

Show Notes

Av Charlene Trohjell

KF Trondheim, 24. mars 2019

What is Kristent Fellesskap Trondheim?

Podcaster med bibelundervisning og opptak fra forkynnelse i menighetens samlinger