1Twente Vandaag Uitgelicht

Het voltallige bestuur van 1Twente Enschede is opgestapt, per 1 juli. De reden is de al jarenlang slepende politieke besluiteloosheid over structurele financiering van de lokale omroep. Eind vorig jaar nam de Enschedese gemeenteraad een motie aan om de omroep structureel te gaan financieren, waarbij voor de zomer duidelijk moest zijn hoe dat er precies uit zou gaan zien. Maar: het nieuwe Enschedese college heeft aangegeven niet eerder dan aan het eind van dit jaar met een voorstel te komen. Dat lijkt voor het bestuur de druppel. ‘We zijn moegestreden’, staat in een brief aan het college, waarin het aftreden van het bestuur wordt aangekondigd. Aangeschoven is Corine Böhmers, oud-voorzitter van het bestuur van 1Twente Enschede.

What is 1Twente Vandaag Uitgelicht?

Elke dag vind je hier de beste fragmenten uit de uitzending van 1Twente Vandaag