Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی

میدونین در زاهدان چه محل‌های دیددنی وجود داره؟ چه هنرهایی مخصوص این منطقه هست؟ سوغاتی‌های شهر زاهدان چجور چیزهایی هست؟ تیپ تیپی این هفته به زاهدان رفته و برای بچه‌ها از سفرش و این شهر تعریف میکنه.

Show Notes

میدونین در زاهدان چه محل‌های دیددنی وجود داره؟ چه هنرهایی مخصوص این منطقه هست؟ سوغاتی‌های شهر زاهدان چجور چیزهایی هست؟ تیپ تیپی این هفته به زاهدان رفته و برای بچه‌ها از سفرش و این شهر تعریف میکنه.

What is Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی?

این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی.