Livsgledenettverk

En samtale om pårørenderollen mellom Unn Birkeland, daglig leder i Pårørendesenteret og leder for Livsgledehjem Christine Sandø Lundemo

What is Livsgledenettverk?

For fjerde året på rad setter Livsglede for Eldre et ekstra søkelys på ett av våre ni Livsgledekriterier. Fokuset for 2024 vil omhandle kriteriet: «Virksomheten skal legge til rette for at pårørende får god informasjon og mulighet til påvirkning i livsgledearbeidet». Vi har kalt fokusåret for #livsgledenettverk.