Bilim Tarihi Sohbetleri

Derya Gürses Tarbuck konuğu Hasan Karataş ile düşünce tarihi ve bilim tarihi ilişkisini konuşuyor.

What is Bilim Tarihi Sohbetleri?

Kendisi de bir bilim ve düşünce tarihçisi olan Derya Gürses Tarbuck, bilim tarihi, bilim felsefesi ve düşünce tarihi üzerine farklı disiplinlerden ve düşünce okullarından akademisyenlerle derinlemesine sohbet ediyor. Ele aldığı konulardan bazıları: Bilim tarihi nedir, objektiflik ve pozitivizm, mikro tarih yazımı, Türkiye’de bilim tarihçiliği ve ekoller, bilim felsefesi ve bilim tarihi ilişkisi, düşünce tarihi ve bilim tarihi ilişkisi, tıp tarihi...