BartJS Podcast

I denne episoden gjør vi som i fjor og ser på språkutvidelsesforslagene som standardiseringskomiteen til ECMAScript har planlagt, og så har vi valgt ut de vi er mest spente på!

What is BartJS Podcast?

BartJS Podcast. Javascript Meetup i Trondheim. Etter hver Meetup vil vi invitere foredragsholdere til en uformell prat om det de har holdt foredrag om. Shownotes: http://bartjs.io/tag/podcast-episode/