Særepisoder: Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

Den universelle velfærdsstat var et brud med tidligere tiders almisser. Med udviklingen af en velfærdsstaten fik landets borgere universelle rettigheder på en række velfærdsområder.
Formålet med de offentlige ydelser var at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne gennem objektiv og transparent omfordeling af landets goder.
De seneste år har der imidlertid været øget fokus på potentialet i samskabelse – altså samspillet mellem offentlige, private og frivillige organisationer i løsning af velfærdsopgaverne.
Hvad rummer denne udvikling af muligheder og risici?
Egmontfonden er et eksempel på en inflydelsesrig privat bidragsyder og aktør på velfærdsområdet. Egmontfonden yder bidrag til en række almennyttige aktiviteter for børn og unge.
I dag taler vi med Henriette Christiansen, som er direktør Egmontfonden for at høre, hvordan hun forstår velfærdsstaten anno 2020.

What is Særepisoder: Velfærdsprofeten?

Et nyt show