Näravårdpodden - en podcast från SKR

”Det handlar om hälsa och självständighet”
Nu är slutbetänkandet presenterat från ”Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner”. Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och utredare, berättar om förslagen som berör äldre personer i behov av vård och omsorg.
Ett samtal om hur lagstiftningen ska stötta till bättre hälsa och verksamhetsutveckling och att det alltid handlar om människor.

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.