Bærekraft i bygg og by

Ombruk er i vinden og det mest profilerte ombruksprosjektet i Norge i dag er det Entra som står bak, hvilke erfaringer har de gjort seg? Jeg har snakket med Sturla Hjelmervik i Entra.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.