Kristent Fellesskap Trondheim

Sissel og Morten Gundersen deler om sine erfaringer med å la oppdraget fra Jesus preget hverdagen.

What is Kristent Fellesskap Trondheim?

Podcaster med bibelundervisning og opptak fra forkynnelse i menighetens samlinger