Predici Expozitive din Epistola lui Pavel către Romani

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; fiindcă cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.Căci poruncile: Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti; şi dacă ar mai fi orice altă poruncă, sunt cuprinse în porunca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.Dragostea nu face rău aproapelui; de aceea dragostea este împlinirea Legii.Şi faceţi aceasta, ştiind vremea, că acum este ceasul să ne trezim din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.Noaptea aproape a trecut, ziua este aproape. Aşadar, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în petreceri şi în beţii; nu în desfrânări şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în invidie;ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi nu purtaţi de grijă poftelor cărnii.(Romani 13:8-14)Ne puteți găsi și pe website-ul nostru, Facebook sau Twitter.Soli Deo Gloria.

Show Notes

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; fiindcă cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
Căci poruncile: Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti; şi dacă ar mai fi orice altă poruncă, sunt cuprinse în porunca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
Dragostea nu face rău aproapelui; de aceea dragostea este împlinirea Legii.
Şi faceţi aceasta, ştiind vremea, că acum este ceasul să ne trezim din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
Noaptea aproape a trecut, ziua este aproape. Aşadar, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în petreceri şi în beţii; nu în desfrânări şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în invidie;
ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi nu purtaţi de grijă poftelor cărnii.
(Romani 13:8-14)

Ne puteți găsi și pe website-ul nostru, Facebook sau Twitter.
Soli Deo Gloria.

Creators & Guests

Host
Attila Szasz
Prezbiter în Biserica Reformată Prezbiteriană din Cluj-Napoca

What is Predici Expozitive din Epistola lui Pavel către Romani?

Epistola lui Pavel către biserica din Roma este una dintre cele mai des citite și citate cărți din Biblie. În mare, ea acoperă toate învățăturile importante ale creștinismului. Epistola către Romani se adresează necreștinilor, încât descrie în mod detaliat starea lor față de Dumnezeu dar și calea împăcării cu El. Pavel evidențiază foarte clar justificarea numai prin credință dar apoi merge un pas și mai departe și subliniază importanța sfințeniei, esența vieții creștine. Prin câteva versete din această epistolă, Martin Luther a fost strămutat către o credință vie, prin care s-a produs scânteia ce a contribuit la declanșarea reformei protestante. Tot epistola către Romani a avut un rol important în convertirea Sfântului Augustin precum și a lui John Wesley și pentru mulți alți creștini de-a lungul secolelor. Dorința noastră este să studiem întreaga carte și să prezentăm mesajul lor printr-o predicare expozitivă. Ne rugăm să înțelegem mesajul ei cu speranța că acesta va contribui la o cunoaștere mai bună a lui Dumnezeu și o transformare a vieții noastre după chipul și asemănarea lui Isus Hristos.