Khabar Khush خبر خوش

بعد از اینکه بمیرید نتیجه شما چه خواهد شد؟ به کجا خواهید رفت؟ به عنوان کسی که به عیسی مسیح ایمان دارم به من این وعده داده شده که مورد تعید است که با او خواهم بود تا روزی که باز میگردد در بدن خود با او قیام کنم. اگر میخواهید بدانید که چگونه پس به این قسمت از پادکست ما گوش بدهید. 
برنامه هفتگی پادکست خبر خوش
شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است 
یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین 
دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر 
سه شنبه: سرود پرستشی
چهار شنبه: 
پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر
جمعه: 

What is Khabar Khush خبر خوش ?

در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.