Näravårdpodden - en podcast från SKR

I detta avsnitt är det patientperspektivet som är i fokus med Emma Tonnes, Ung med cancer och Mattias Millbro, Neuro Ung med MS. De vittnar både om svårigheterna att navigera i ett sjukvårdssystem som inte är byggt för att vara ung och sjuk. De pratar om engagemanget för att stötta andra i samma situation och vikten av att sjukvården i omställningen till Nära vård ser människan och inte stuprören.

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.