Näravårdpodden - en podcast från SKR

”Vi har strävan att förstå och implementera arbetssättet kring personcentrerad vård.”
Personcentrering är en viktig pusselbit i utvecklingen mot en Nära vård. Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet, undersöker, forskar och utvärderar effekterna av personcentrerad vård. Centrumföreståndare Axel Wolf berättar om positiva effekter för patienter och personal men också om behov av fortsatt utveckling med fokus på precisionsmedicin, digitalisering och styrning.

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Guest
Axel Wolf

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.