Những câu chuyện làm "Ngành"

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Những tháng ngày lay lắt vì dịch bệnh và 3 tuần cách ly xã hội đang và sẽ ảnh hưởng thế nào đến "Ngành" mình ở Việt Nam? Có lẽ không ai có đủ insights để trả lời câu hỏi này bằng anh Trung Nguyễn – Founder của Advertising Vietnam và AdJobs. Hãy cùng nghe cuộc trò chuyện giữa Meomeo và khách mời siêu VIP kỳ này để tìm hiểu xem bức tranh toàn cảnh của "Ngành" hiện giờ đang có diện mạo ra sao nhé!

Show Notes

Những tháng ngày lay lắt vì dịch bệnh và 3 tuần cách ly xã hội đang và sẽ ảnh hưởng thế nào đến "Ngành" mình ở Việt Nam? Có lẽ không ai có đủ insights để trả lời câu hỏi này bằng anh Trung Nguyễn – Founder của Advertising Vietnam và AdJobs. Hãy cùng nghe cuộc trò chuyện giữa Meomeo và khách mời siêu VIP kỳ này để tìm hiểu xem bức tranh toàn cảnh của "Ngành" hiện giờ đang có diện mạo ra sao nhé!

What is Những câu chuyện làm "Ngành"?

Series podcast tập hợp những cuộc trò chuyện với các khách mời về công việc chuyên môn của họ, với mong muốn chia sẻ những góc nhìn thực tế và đa dạng về lĩnh vực truyền thông sáng tạo tại Việt Nam. Các kỳ podcast được đăng tải vào mỗi tối thứ Năm cách tuần.

⭐️ Youtube: https://www.youtube.com/meomeotalks
⭐️ Facebook: https://www.fb.com/meomeotalks
⭐️ Instagram: https://www.instagram.com/meomeotalks/